KNAUF INDUSTRIES PROMUJE GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

W Knauf Industries wdrożyliśmy działania zgodne z wytycznymi gospodarki o obiegu zamkniętym.

JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI W PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU I WIELOKROTNEGO UŻYTKU.

Produkujemy nasze rozwiązania z tworzyw mając na uwadze ochronę środowiska. Dbamy, żeby w naszych fabrykach granulaty z tworzyw sztucznych nie przedostawały się do środowiska. W naszych produktach uwzględniamy surowce pochodzące z recyklingu, jeśli tylko zezwalają na to przepisy.

RECYKLING: NASZE ZOBOWIĄZANIE

Zgodnie z wytycznymi gospodarki o obiegu zamkniętym, Knauf Industries preferuje rozwiązania oparte na materiałach w 100% nadających się do recyklingu.

RECYKLING STYROPIANU we Francji

Styropian EPS jest jednym z ulubionych materiałów Knauf Industries. Produkty ze stryropianu nadają się w 100% do recyklingu. Zostają zgniecione i ponownie użyte do tworzenia części technicznych lub opakowań przemysłowych. Mogą one także poprzez kompaktowanie przekształcić się w surowiec przeznaczony do produkcji elementów z tworzyw sztucznych.

Recycling EPS w liczbach
  • 13 000 ton styropianu poddawanego recyklingowi rocznie, co stanowi wskaźnik recyklingu wynoszący 33% wszystkich francuskich zapasów
  • 62% firmowych opakowań Airpop® rocznie jest poddawanych recyklingowi
  • 65% francuskiego zużycia opakowań styropianowych podlega recyklingowi
  • We Francji znajduje się prawie 800 punktów odbioru EPS

(source Elipso www.elipso.org)

RECYKLING POLIPROPYLENU SPENIONEGO (EPP)

Jak większość jednorodnych materiałów termoplastycznych, spieniony polipropylen ulega fluidyzacji pod wpływem ciepła, a następnie twardnieje podczas chłodzenia w odwracalnym procesie. Dlatego może być poddawany recyklingowi w nieskończoność!

ZBIÓRKA I ODZYSKIWANIE EPS: PROGRAM KNAUF CIRCULAR®

KNAUF CIRCULAR® DAJE NOWE ŻYCIE ODPADOM STYROPIANOWYM.

Knauf, Knauf Industries, Isobox Isolation i Isobox Agromer wprowadziły na rynek Knauf Circular®, system gwarantujący recykling odpadów EPS i ich przekształcanie w nowe produkty.

Jesteś osobą prywatną, wykonawcą ociepleń lub przedsiębiorcą i chcesz zagospodarować swoje odpady ze styropianu?

Zaangażuj się w zrównoważone gospodarowanie odpadami EPS dzięki programowi Knauf Circular®!

KNAUF CIRCULAR LOGO

AKTYWNE PODEJŚCIE DO OCHRONY ŚRODOWISKA

54% konsumentów preferuje produkty zapakowane w mniejszą ilość opakowań lub opakowania nadające się do recyklingu (badanie Food 360 przeprowadzone przez TNS Sofres w 2016).

EKOPROJEKTOWANIE: CAŁKOWICIE NATURALNY WYBÓR

W Knauf Industries eko-projektowanie jest zintegrowane na każdym etapie projektu! Dobieramy materiały pod kątem jakości użytkowania i wymaganych parametrów technicznych preferując te o najmniejszym wpływie na środowisko. Optymalizujemy projekty naszych częśći i opakowań oraz ilość użytego materiału. Naszą rolą jest tworzenie dla Ciebie rozwiązań przynoszących zysk materiałowy przy zachowaniu jakości Twoich produktów. Preferujemy rozwiązania jednomateriałowe i dobieramy nasze surowce zgodnie z ich właściwościami technicznymi.

FILOZOFIA PRACY

Niezwykle istotne jest dla nas oferowanie niezawodnych produktów i rozwiązań, zaprojektowanych i wyprodukowanych tak, aby wywierały minimalny wpływ na środowisko przez cały cykl życia.

Naszą filozofię pracy możemy podsumować w 6 zasadach:

  • Integracja wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych stron, których dotyczy dany produkt, już od samego początku
  • Analiza sposobu wykorzystania przez konsumenta
  • Kompleksowa koncepcja produktu w celu uniknięcia przenoszenia wpływu
  • Optymalizacja wagi i/lub objętości pod kątem określonej wartości użytkowej produktu
  • Optymalizacja wykorzystania zasobów i przepływów podczas produkcji
  • Wzięcie pod uwagę końca życia produktu

ENERGY RECOVERY

Using combustible packaging waste as a means of generating energy, by direct incineration with or without other waste, but with heat recovery.

Along with existing recycling schemes, energy recovery is a highly advantageous alternative for plastic packaging after use: what is more, it is encouraged by the current legislation (law No. 92-646 of 13/07/92).

Energy recovery is particularly an option for small quantities of plastic packaging and soiled packaging materials for which sorting is technically and/or economically unsuitable for recycling.

It involves using combustible packaging waste as a means of generating energy, by direct incineration with or without other waste, but with heat recovery.

The plastics disposed of in municipal waste incinerators help generate electricity and heat, while using separated fractions such as paper/plastic mixtures as alternative fuels in electricity production plants makes it possible to replace coal, and to lower greenhouse gas emissions.
It is estimated that replacing coal by all the plastic waste that cannot be reasonably recycled would lower greenhouse gas emissions by one quarter and would reduce coal imports required in Europe by 15%.

The fumes emitted by municipal incinerators are not hazardous. Dioxins, for example, are completely eliminated if the temperature is sufficiently high.

This is a popular waste disposal solution with most local authorities.

WHAT IS THE ENERGY GAIN OF THE MOST COMMON PLASTICS?

Recovered energy can be used for district heating or electricity generation.

Each year, 300,000 tonnes of oil equivalent are saved in France.

The recovered energy may be used for urban heating or electricity generation.
Every year, 300,000 tonnes of oil equivalent are saved in this way in France.

airpop® (EPS), an example in terms of energy recovery

Used industrial and commercial airpop® (EPS) packaging stocks which have no viable recycling scheme (small quantity and soiled stocks, at a distance from an existing scheme) are routed to energy recovery.

The high calorific value of airpop® (EPS) facilitates the combustion of the waste simultaneously present in the oven.    

1 kg EPS = 1.4 litres of oil

Made up solely of carbon and hydrogen, it does not emit any toxic gases during its combustion  

In addition to direct energy savings, it is worth mentioning those generated by recovery of the energy released during waste combustion. The recovered energy is reused is various applications, in the form of electricity, hot water or steam for heating buildings or business parks.

Przewiń do góry

Important

„Unfortunately, the systems of Knauf Group have been the target of a cyber-attack on the night to Wednesday, June 29.

Our cyber security system responded immediately, and the global IT team managed to isolate the incident. The protective decision was made to shut down services, while further forensics are in progress.

We are currently working heavily to mitigate the impact to our customers and partners – as well as to plan a safe recovery. However, we apologize for any inconvenience or delays in our delivery processes, that may occur.

We would like to thank you for your understanding and trust. Please rest assured that we will inform you about our progress, and as soon as we are “back to business as usual”. „