Warunki korzystania

Warunki korzystania ze strony internetowej

Witamy na naszej stronie internetowej. Kontynuując przeglądanie i korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje KNAUF INDUSTRIES GESTION z Tobą w odniesieniu do tej witryny. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie korzystaj z naszej strony internetowej. Termin „KNAUF INDUSTRIES GESTION” lub „nas” lub „my” odnosi się do właściciela strony internetowej, którego siedziba to Site de Wolfgantzen F68190 UNGERSHEIM FRANCE. Nasz numer VAT to FR32491125589. Termin „ty” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą witrynę internetową. Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

  • Zawartość stron tej witryny służy wyłącznie do ogólnej informacji i użytku. Może ona ulec zmianie bez powiadomienia.
  • Ta strona używa plików cookie do monitorowania preferencji przeglądania.
  • Ani my, ani żadna strona trzecia nie udzielamy jakiejkolwiek gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie internetowej do określonego celu.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Ponosisz własną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają Twoje specyficzne wymagania.
  • Ta strona internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością lub są nam licencjonowane. Materiał ten obejmuje m.in. projekt, układ, wygląd i grafikę. Powielanie inaczej niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków, jest zabronione.
  • Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie, które nie są własnością ani nie są licencjonowane przez operatora, zostały zamieszczone na stronie.
  • Nieuprawnione korzystanie z tej witryny może stanowić podstawę roszczenia o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.
  • Może się zdarzyć, że ta strona internetowa może także zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są dodawane dla Twojej wygody w celu uzyskania dalszych informacji. Nie oznaczają, że popieramy witrynę (-y). Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki.
  • Korzystanie z tej witryny i wszelkie spory wynikające z jej korzystania podlegają prawu UE.
Przewiń do góry

Important

„Unfortunately, the systems of Knauf Group have been the target of a cyber-attack on the night to Wednesday, June 29.

Our cyber security system responded immediately, and the global IT team managed to isolate the incident. The protective decision was made to shut down services, while further forensics are in progress.

We are currently working heavily to mitigate the impact to our customers and partners – as well as to plan a safe recovery. However, we apologize for any inconvenience or delays in our delivery processes, that may occur.

We would like to thank you for your understanding and trust. Please rest assured that we will inform you about our progress, and as soon as we are “back to business as usual”. „