Co oznacza eko opakowanie przyjazne dla środowiska?

Zrównoważony rozwój stał się podstawowym priorytetem w wielu branżach, a opracowanie przyjaznego dla środowiska opakowania jest często kluczowym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu. Kwestia ta dotyczy zarówno towarów szybkozbywalnych (FMCG, Fast-Moving Consumer Goods), jak i zrównoważonych opakowań przemysłowych. Istnieje wiele rozwiązań, które można wziąć pod uwagę, aby zaprojektować eko opakowanie.

W tym momencie zmiana ta jest napędzana przez coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące odpadów opakowaniowych, a także przez obawy społeczne i powszechną świadomość konsumentów. Jednocześnie poszczególne branże zdają sobie sprawę, że poza początkowymi inwestycjami i wysiłkami włożonymi w innowacyjność, projektowanie opakowań przyjaznych dla środowiska przynosi wiele korzyści. Dla przykładu jedno z badań wykazało, że zastosowanie ekologicznych opakowań może przynieść wzrost sprzedaży na poziomie 2 do 4%.

Mimo to opakowania przyjazne dla środowiska stanowią złożone zagadnienie i wciąż istnieje wiele błędnych przekonań na ich temat. Biorąc to pod uwagę, analizujemy, co właściwie oznacza pojęcie eko opakowania i w jaki sposób można je wykorzystać.

Co oznacza opakowanie przyjazne dla środowiska?

Opakowania ekologiczne to szerokie pojęcie, które może obejmować jedną lub więcej z poniższych cech:

 • Zużywają mniej materiałów opakowaniowych niż inne alternatywy. Takie rozwiązanie było dotychczas preferowane przez marki decydujące się na opakowania przyjazne środowisku, ponieważ szybko przekłada się na niższe koszty pakowania ze względu na związaną z tym redukcję wagi,
 • Wykorzystują materiały pochodzące z recyklingu lub wielokrotnego użytku. Według danych opublikowanych przez firmę McKinsey, 60% przedsiębiorstw twierdzi, że obecnie pracuje nad tą kwestią,
 • Ich proces produkcyjny generuje minimalny ślad węglowy, wykorzystuje źródła odnawialne i unika stosowania materiałów toksycznych lub zanieczyszczających środowisko,
 • Można je łatwo poddać powtórnemu przetworzeniu i są objęte programem recyklingowym.

Powyższe cechy świadczą o tym, że tworzenie opakowań przyjaznych dla środowiska jest złożonym zagadnieniem, które wykracza poza proste slogany.

Przykładowo, zastanawiając się nad wyborem nowych materiałów opakowaniowych, marki muszą niejednokrotnie stawić czoła takim kwestiom jak ograniczenie emisji dwutlenku węgla, możliwość recyklingu czy praktyczność wyboru określonych materiałów.

Bez względu na wszystko, podczas ponownego projektowania opakowania, celem wypracowania ekologicznego rozwiązania należy uwzględnić następujące kwestie:

 • Dobór materiałów,
 • Możliwość opracowania rozwiązań ograniczających zużycie materiałów,
 • Uczestnictwo w programie zbierania i recyklingu w ramach modeli gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • Gwarancja jak najbardziej zrównoważonego procesu produkcji opakowań.

Przyjazne dla środowiska materiały opakowaniowe

 

Materiały nadające się do recyklingu i zrównoważone opakowania przemysłowe

Obecnie wybór tworzyw nadających się do recyklingu stanowi kluczową decyzję umożliwiającą wdrażanie ekologicznych rozwiązań w zakresie opakowań.

Chociaż istnieje kilka materiałów, które z łatwością przychodzą na myśl, gdy mowa o zrównoważonym rozwoju (w tym drewno i tektura), to jednak w dłuższej perspektywie może się okazać, że firmy będą musiały rozważyć inne materiały, które często są wykluczane z powodu złej reputacji.

Przykładowo, niektóre tworzywa sztuczne mogą stanowić bardziej zrównoważone rozwiązanie przy produkcji opakowań przyjaznych dla środowiska.

Jednym z nich jest EPS. Polistyren ekspandowany jest porowatym tworzywem sztucznym składającym się w 98% z powietrza. Z uwagi na swoje wyjątkowe właściwości EPS, obok innych zastosowań (np. w budownictwie i przemyśle rolno-spożywczym), jest coraz częściej wykorzystywany do produkcji ekologicznych opakowań przemysłowych. Charakteryzuje go m.in.:

 • Możliwość całkowitego recyklingu przy zastosowaniu procesów mechanicznych,
 • Niski ślad węglowy przy procesach produkcji i recyklingu,
 • Doskonała odporność na wstrząsy mechaniczne,
 • Łatwość tworzenia opakowań dostosowanych do potrzeb klienta, co pozwala firmom na zmniejszenie ilości materiałów opakowaniowych,
 • Wyjątkowa lekkość.

EPP (polipropylen ekspandowany) jest również doskonałą alternatywą dla zrównoważonych opakowań przemysłowych: posiada takie same właściwości jak EPS, ale jednocześnie może być wykorzystany w produkcji opakowań wielokrotnego użytku, co zmniejsza zużycie materiałów.

Nowe, przyjazne dla środowiska materiały opakowaniowe

 

NEOPS®: materiał pochodzenia biologicznego wykonany z ekspandowanej plastycznej żywicy pochodzącej z biomasy roślinnej. Zachowuje taką samą skuteczność i właściwości jak konwencjonalny EPS, ale jego ślad węglowy jest o 30% niższy niż w przypadku jego plastikowego odpowiednika, a ponadto pozwala zmniejszyć zużycie surowców kopalnych.

CELOOPS®: ekspandowana plastyczna żywica uzyskiwana z poużytkowego przetworzonego plastiku. Jej głównym składnikiem chemicznym jest styren. Charakteryzuje się bardzo niskim śladem węglowym i zmniejsza ilość odpadów plastikowych związanych z opakowaniami.

rEPP i rEPS oznaczają możliwość zastosowania EPS i EPP pochodzących z recyklingu do produkcji opakowań przyjaznych dla środowiska. W ten sposób przedsiębiorstwa minimalizują odpady opakowaniowe i dają nowe życie tworzywom sztucznym.

Projektowanie opakowań przyjaznych dla środowiska

Indywidualnie zaprojektowane systemy pakowania mają na celu zmniejszenie wpływu opakowań na środowisko i opracowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Takie niestandardowe systemy często wykorzystują ekspandowaną piankę EPS, która dostosowuje się do specyficznych potrzeb każdego produktu.

Dzięki inicjatywie eko-design, takiej jak ta podjęta przez ID Lab w Knauf Appliances, możliwe jest opracowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie opakowań, które:

 • Wykorzystują mniej materiałów opakowaniowych,
 • Analizują zastosowanie zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska materiałów, takich jak te wymienione powyżej,
 • Oferują możliwość potencjalnej redukcji śladu węglowego,
 • Pozwalają określić ewentualne korzyści ekonomiczne i możliwości zwrotu z inwestycji związane z przeprojektowaniem opakowań.

Zrównoważone opakowania przemysłowe w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym

Jednorodne tworzywa sztuczne, takie jak EPS i EPP, mają ogromny potencjał w zakresie recyklingu i możliwości ponownego wykorzystania. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z możliwości zrównoważonego zarządzania odpadami opakowaniowymi, przystępując do programów gospodarki o obiegu zamkniętym, takich jak Knauf Circular®.

Projekt ten, opracowany przez Knauf Appliances, gwarantuje, że EPS zyska nowe życie dzięki zbieraniu odpadów styropianowych i ponownemu wykorzystaniu ich do produkcji kolejnych produktów (pod pewnymi warunkami).

Rosnąca liczba zakładów zajmujących się powtórnym przetwarzaniem odpadów w Europie stanowi gwarancję, że wszyscy gracze na rynku są w stanie coraz skuteczniej dostarczać przyjazne dla środowiska opakowania, które spełniają zarówno wymogi przepisów krajowych, jak i potrzeby konsumentów.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o ekologicznych opakowaniach i o tym, jak tworzyć zrównoważone systemy pakowania przemysłowego? Pobierz nasz bezpłatny „Podręcznik techniczny poświęcony piance ekspandowanej w przemyśle” i poznaj potencjał tego materiału w zakresie zrównoważonych opakowań.

Scroll to Top