Opakowania przemysłowe: wyzwania 2021 roku

Rok 2021 był rokiem przełomowym dla rozwiązań w zakresie opakowań przemysłowych. Z jednej strony opakowania przemysłowe zostały docenione jako niezbędny elementy ochrony produktów, dzięki którym dotrą one bezpiecznie do miejsca docelowego. Z drugiej strony sektor musiał również stawić czoła nowym trendom zachowań konsumenckich i trudnościom życia w czasach koronawirusa.

W konfrontacji z tymi wyzwaniami, firmy zostały zmuszone do dostosowania się, produkowania szybciej i wydajniej oraz opracowywania nowych formuł, takich jak zrównoważone rozwiązania opakowaniowe.

Choć tak ogromne przeobrażenia mogą wydawać się przytłaczające, stwarzają również duże możliwości rozwoju. W tym artykule poznasz wyzwania stojące przed sektorem i różne rozwiązania, które ukształtują opakowania przemysłowe w najbliższych latach.

Dlaczego sektor opakowań przemysłowych zmienił się w ciągu ostatniego roku?

Przewiduje się, że globalny rynek przemysłowych rozwiązań opakowaniowych wzrośnie z 58,8 mld USD w 2020 r. do 72,6 mld USD do 2025 r., przy CAGR wynoszącym 4,30%, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Markets and Markets.

Niestety wzrost ten został częściowo zahamowany przez szereg czynników, takich jak:

Pandemia i jej skutki. Podczas kryzysu związanego z koronawirusem w branży opakowań przemysłowych pojawiły się tendencje o przeciwnych kierunkach: podczas, gdy popyt na niektóre produkty gwałtownie spadał, na inne produkty rósł dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej (przykładem jest branża medyczna).

Było to połączone z niedoborami niektórych materiałów opakowaniowych, (takich jak tektura lub drewno) i różnymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Wywołały je ograniczenia przemieszczania się , które spowodowały spowolnienie i nieprzewidywalne zatrzymanie handlu. Wszystko to spowodowało ogromną niepewność na rynku przemysłowych rozwiązań opakowaniowych.

– Popyt na zrównoważone rozwiązania opakowaniowe. Zwiększona świadomość ekologiczna konsumentów skłania firmy do ponownego przemyślenia swoich rozwiązań opakowaniowych. Podczas gdy niektórzy zwrócili się w stronę opakowań papierowych, wiele firm zajmujących się rozwiązaniami opakowaniowymi zaczęło postrzegać zrównoważony rozwój z nowych perspektyw. Przekłada się to na wybór odpowiednich rozwiązań z tworzyw sztucznych, takich jak EPS czy EPP, które nadają się w 100% do recyklingu. Możliwość ponownego użycia i model gospodarki o obiegu zamkniętym – wszystko to gwarantuje bezpieczeństwo produktu.

Sektor przemysłowych rozwiązań opakowaniowych również przeszedł gwałtowną przemianę, stymulowany rozwojem e-commerce, trendu, który rozpoczął się przed 2020 r., ale został spotęgowany przez kryzys koronawirusa.

Wyzwania, przed którymi stoi dziś sektor przemysłowych rozwiązań opakowaniowych

Sytuacja po pandemii w branży opakowaniowej

Obecnie przed branżą opakowań przemysłowych stoją co najmniej dwa istotne wyzwania. Przede wszystkim konieczne jest opracowanie systemów, które będą odporne na zmieniające się i nieprzewidywalne wzrosty i spadki popytu. Dotyczy to w szczególności opakowań przemysłowych, ponieważ są one ściśle powiązane z trendami PKB i poziomami aktywności przemysłowej, a zatem mogą być łatwo dotknięte dowolnym kryzysem gospodarczym.

Z drugiej strony firmy muszą również udoskonalić swoje strategie zakupowe i logistyczne, aby uniknąć niedoborów materiałów opakowaniowych, w tym zapewnić odpowiedni poziom zapasów. Muszą być również gotowe na zmierzenie się z brakiem równowagi cen, a także potrafic odpowiednio wykorzystać okazje cenowe. Na przykład w sytuacji po pandemii ceny ropy naftowej spadły, a w konsekwencji spadły także ceny surowców ropopochodnych, takich jak tworzywa sztuczne.

Zmiany zachowań konsumenckich i modeli biznesowych

W 2021 roku rynek e-commerce dynamicznie się rozwijał. Przełożyło się to na zwiększone zapotrzebowanie na ochronne rozwiązania w zakresie opakowań przemysłowych.

Jednak wzrost ten miał wiele różnych skutków dla każdej firmy, która potrzebuje opakowań przemysłowych. Skutki te obejmują dodatkowe koszty wysyłki, obsługi i dostawy, rosnące zapotrzebowanie na opakowania wtórne oraz potrzebę wydajnych kanałów dystrybucji. W związku z tym firmy muszą bardzo często zmienić swoje strategie logistyczne, w tym pomyśleć o wyborze alternatywnych rozwiązań w zakresie opakowań przemysłowych.

Cyfryzacja i automatyzacja przemysłu

Inwestycje w automatyzację i cyfryzację to jeden z głównych sposobów dostosowania się firm przemysłowych do nowych wyzwań logistycznych. Na przykład zastosowanie inteligentnych rozwiązań opakowaniowych pozwala na śledzenie w czasie rzeczywistym jednostek wysyłkowych, a także informacje o ich stanie (na przykład poziomie temperatury lub wilgotności), przewidując potencjalne, niekorzystne okoliczności.

Jednak cyfryzacja wiąże się z kolejnymi wyzwaniami wewnątrz firmy: od przystosowania parku maszynowego i pracowników po przeprojektowanie logistyki w zupełnie nowy, zdigitalizowany sposób. Chociaż wprowadzenie nowych technologii cyfrowych i automatyzacja mogą być dużym wyzwaniem, jest to również sposób na zmniejszenie kosztów pakowania i logistyki. Usprawnienia przekładają się na wymierne korzyści takie jak minimalizacja pracy ludzkiej, eliminacja nieefektywności i reklamacji w klientów).

Rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania opakowaniowe

Firmy muszą dogłębnie przeanalizować swoje rozwiązania w zakresie opakowań przemysłowych, aby dopasować je zarówno do wymagań konsumentów, jak i zmieniających się przepisów. Zrównoważone rozwiązania opakowaniowe obejmują potrzebę generowania mniejszej ilości odpadów opakowaniowych, zmniejszenie śladu węglowego, co można osiągnąć za pomocą działań takich jak:

– Wybór materiałów nadających się do recyklingu.

– Wykorzystanie opcji opakowań wielokrotnego użytku.

– Optymalizacja ilości materiałów opakowaniowych, w szczególności stosowanych w opakowaniach wtórnych. Przekłada się to na mniej odpadów opakowaniowych i mniejsze zużycie paliwa podczas transportu, minimalizując związany z tym ślad węglowy.

– Udział w modelach gospodarki o obiegu zamkniętym, w których firmy gwarantują odzysk odpadów opakowaniowych i nadają im nowe zastosowanie.

Te 4 działania mówią o nowym, holistycznym sposobie zrozumienia zrównoważonego rozwoju, który wykracza poza środki redukcyjne, takie jak całkowite wprowadzenie rozwiązań z tworzyw sztucznych bez używania innych rozwiązań.

W rzeczywistości materiały na bazie tworzyw sztucznych, takie jak EPS lub EPP, są coraz częściej rozumiane jako zrównoważone rozwiązania opakowaniowe ze względu na ich cechy:

– wykonane są w 98% z powietrza,

– w 100% nadają się do recyklingu,

– są neutralne dla użytkownika i otoczenia,

– wyprodukowane przy użyciu pary jako głównego źródła energii,

– Mogą być zintegrowane z programami gospodarki o obiegu zamkniętym, takimi jak Knauf Circular, który gwarantuje nowe życie odpadom z polistyrenu ekspandowanego poprzez przekształcenie wyrzuconych materiałów opakowaniowych w nowe.

Globalna optymalizacja wysyłki i możliwości transportowe

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez firmę DHL 24% objętości przeciętnego kontenera morskiego to pusta przestrzeń.. Stanowi to istotny problem dla coraz bardziej złożonych łańcuchów dostaw, w których optymalizacja przestrzeni transportowej może przełożyć się na znaczące oszczędności kosztów.

Rozwiązaniem dla tego problemu jest stosowanie niestandardowych opakowań przemysłowych , co przekłada się na niższe koszty pakowania i transportu oraz rozwiązuje problemy związane z wysyłką. Jednocześnie transport i wysyłka międzynarodowa muszą być coraz bardziej elastyczne, aby sprostać zmieniającym się zapotrzebowaniom. Od systemów o mniejszym tonażu niż samochód ciężarowy, po szczyty zapotrzebowania wymagające dodatkowego transportu.

Odpowiednie rozwiązania w zakresie opakowań przemysłowych mogą również ułatwić cały proces. Systemy wysyłkowe są lżejsze i łatwiejsze w obsłudze, ponadto można je połączyć w jednostki wysyłkowe na paletach.

Podsumowując, sektor przemysłowych rozwiązań opakowaniowych stoi teraz w obliczu szeregu wyzwań, które mogą przekształcić się w duże możliwości, jeśli firmy dostosują się do odpowiednich systemów pakowania.

Dowiedz się więcej o tych możliwościach w naszym Przewodniku technicznym po tworzywach spienionych w przemyśle.

Scroll to Top