Opakowania AGD: ewolucja i trendy

Opakowania AGD są obecnie na etapie głębokich przemian. Rozwój handlu elektronicznego, znaczenie satysfakcji klienta i konieczność stosowania zrównoważonych rozwiązań sprawiły, że wydajne i bezpieczne opakowania nabrały nowego znaczenia 

Potrzeba efektywnej logistyki sprawiła, że opakowania do sprzętu AGD znalazły się w centrum uwagi, stając się rozwiązaniem wielu problemów w tej dziedzinie, w tym ekonomicznej optymalizacji cyklu dystrybucji.  

Jak zmieniały się opakowania AGD? 

Za główne funkcje opakowań uznaje się konserwowanie, przechowywanie, transportowanie i ochronę produktu znajdującego się w środku.  

Aby zapewnić bezpieczny i wydajny transport, ludzie eksperymentowali z różnymi materiałami, takimi jak glina, szkło, płótno, papier, drewno czy skóra. Tworzono z nich różne pojemniki – od garnków aż po torby i beczki.  

Sektor opakowań był zawsze otwarty na nowe wynalazki i odkrycia – w XIX wieku pojawiły się cyna i tektura falista, z kolei XX wiek zdominował plastik.  

Obecnie ludzie mają większą świadomość dotyczącą zrównoważonego rozwoju i wpływu różnych rozwiązań w zakresie opakowań AGD na środowisko. Skłoniło to firmy do opracowania nowych, bardziej ekologicznych materiałów i sposobów pakowania. Przedsiębiorstwa nieustannie poszukują możliwości zwiększania swojego zaangażowania w ochronę środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa produktom.  

Opakowania AGD – najlepsze dostępne obecnie materiały 

Jeśli chodzi o poszukiwanie zrównoważonych opakowań do sprzętu AGD, firmy wyodrębniły szereg działań, jakie należy podjąć, a które zostały opisane w dalszej części artykułu (optymalizacja transportu, wagi i bezpieczeństwa). Kluczowy jest jednak również wybór materiałów, z których wykonano opakowania. 

Istnieje wiele rozwiązań takich jak np. drewno i karton, które przychodzą na myśl w przypadku zrównoważonego rozwoju. Podczas gdy plastik jest zwykle wykluczany, ponieważ pochodzi z paliw kopalnych, istnieje wiele tworzyw sztucznych, które rzeczywiście są przyjazne dla środowiska – wśród nich wyróżnia się EPS. 

EPS, czyli polistyren ekspandowany, to tworzywo sztuczne składające się w 98% z powietrza (tylko 2% to plastik). Niezwykłe właściwości tego materiału sprawiają, że wyróżnia się on w obecnym sektorze opakowań AGD ze względu na:  

  • wyjątkową lekkością; 
  • doskonałymi właściwościami absorpcji wstrząsów, co zapewnia bezpieczeństwo opakowania podczas transportu i przeładunku; 
  • możliwością całkowitego recyklingu, co oznacza również bardziej zrównoważony ślad węglowy niż w przypadku innych materiałów pochodzenia kopalnego, a nawet roślinnego. 

 

Może Cię również zainteresować: Rodzaje piankowych opakowań AGD 

Opakowania na sprzęt AGD: kierunki rozwoju efektywnej logistyki 

Poza wyborem właściwych materiałów istnieje szereg innych trendów w dziedzinie opakowań do produktów AGD, które na pierwszy plan wysuwają zrównoważony rozwój i efektywną logistykę. 

Optymalizacja transportu 

Optymalizacja przestrzeni w transporcie ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju efektywnej logistyki. Analiza przesyłek e-commerce przeprowadzona przez DHL wykazała, że około 24% objętości opakowania stanowi pusta przestrzeń. Aby temu zapobiec, firmy projektują rozwiązania opakowaniowe, które zajmują jak najmniej miejsca i maksymalizują możliwości każdej przestrzeni. Przykładem mogą być m.in. niestandardowe projekty opakowań AGD. 

Częścią tego procesu jest również optymalizacja wagi każdej jednostki opakowaniowej poprzez analizę i testowanie opakowań. 

Śledzenie i komunikacja 

Coraz częściej oczekuje się, że rozwiązania w zakresie pakowania urządzeń będą obejmowały inteligentne technologie komunikacyjne, które umożliwiają firmom śledzenie towarów w dowolnym momencie, tym samym optymalizując logistykę. Wiąże się to z wykorzystaniem połączonych czujników, kodów i etykiet, które pozwalają na proaktywne zarządzanie logistyką. 

Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo transportowanych towarów ma nadal kluczowe znaczenie dla osiągnięcia efektywnej logistyki. Stale pojawiają się nowe technologie i materiały, które gwarantują niezawodność opakowań. 

Dzięki zastosowaniu niestandardowych materiałów wypełniających EPS można np. chronić produkty znajdujące się w opakowaniach do AGD, redukując tym samym ryzyko uszkodzenia przesyłki oraz związane z tym koszty ekonomiczne i logistyczne. 

Jak EPS może usprawnić logistykę pakowania sprzętu AGD? 

Optymalizacja wagi 

EPS jest niezwykle lekkim materiałem, który może przyczynić się do zmniejszenia wagi opakowania nawet o 20%. 

Zdolność transportowa 

Opakowania AGD z EPS mogą być projektowane jako indywidualne rozwiązania, które dostosowują się do każdego produktu i jego potrzeb pakunkowych. Dzięki zaawansowanej konstrukcji elementów EPS liczba urządzeń na palecie może być zwiększona o 25%. 

Bezpieczne opakowanie 

EPS oferuje doskonałą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie, w tym przed wstrząsami i upadkami. Ponadto możliwość tworzenia indywidualnych rozwiązań z elementów EPS przyczynia się do tworzenia bezpiecznych opakowań.  

Optymalizacja kosztów 

Zastosowanie EPS w opakowaniach AGD przynosi oszczędności ekonomiczne wynikające z opisanej wcześniej optymalizacji ciężaru, zdolności transportowych i bezpieczeństwa.  

 

Może cię również zainteresować: Jak poprawić efektywność energetyczną systemów klimatyzacji za pomocą części technicznych z pianki ekspandowanej 

Zrównoważony rozwój i gospodarka obiegowa w zakresie opakowań AGD 

Recykling materiałów opakowaniowych 

Podczas gdy tylko 14% opakowań z tworzyw sztucznych używanych na całym świecie jest obecnie poddawanych recyklingowi, EPS stanowi monomateriał łatwy do przetworzenia. Jednocześnie stanowi tworzywo inertne, które nie zanieczyszcza powietrza ani wody. Udziałowcy branży tworzyw sztucznych oraz rząd europejski zobowiązali się do zwiększenia tego wskaźnika do 50% przy zastosowaniu monomateriału, jakim jest EPS. 

Opakowania wielokrotnego użytku  

Dzięki zastosowaniu EPP (polipropylen ekspandowany), firmy mają dostęp do rozwiązań opakowaniowych o takich samych właściwościach jak EPS, z dodatkową korzyścią, jaką jest tworzenie pojemników wielokrotnego użytku. Są one szeroko stosowane w sektorze motoryzacyjnym – zachowują swoje właściwości mechaniczne i w 100% nadają się do recyklingu.  

Nowe materiały opakowaniowe stworzone, aby sprostać nowym wyzwaniom 

Innym sposobem na sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na zrównoważony rozwój jest opracowanie nowych materiałów o mniejszym wpływie na środowisko. 

  • NEOPS – ten materiał pochodzenia biologicznego opracowany przez Knauf Industries został wykonany z ekspandowanej plastikowej żywicy z biomasy roślinnej. Jego ślad węglowy jest znacznie niższy niż w przypadku konwencjonalnego EPS, ale jednocześnie zachowuje te same parametry i właściwości. 
  • CELOOPS – to ekspandowana żywica z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, której podstawowym składnikiem chemicznym jest styren. Pomaga zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych, zapewniając produktom bardzo niski ślad węglowy. 

Knauf Circular i odzyskiwanie materiału  

Knauf Circular® to inicjatywa, która jest wyrazem naszego zaangażowania w recykling produktów EPS. Poprzez tę akcję koordynujemy użytkowników produktów EPS – firmy przemysłowe, sektor detaliczny, firmy zajmujące się montażem izolacji, centra recyklingu itp. – oferując usługę odbioru na miejscu odpadów opakowaniowych z EPS. 

Stanowi to gwarancję dla wszystkich użytkowników, że ich odpady EPS zostaną poddane recyklingowi w ramach odpowiedzialnego programu i wykorzystane w nowych produktach polistyrenowych, tworząc model gospodarki okrężnej, który pomaga pozycjonować EPS jako materiał zrównoważony. 

 

Dowiedz się więcej o opakowaniach AGD i możliwościach EPS w zakresie efektywnego i bezpiecznego pakowania z naszego bezpłatnego przewodnika Rozwiązania opakowań ochronnych dla systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji”. 

Scroll to Top