Jak obniżyć koszty logistyki dzięki opakowaniom ochronnym?

Pod pojęciem kosztów logistycznych rozumie się wszelkie wydatki związane z dostarczeniem produktu z produkcji do klienta końcowego, w tym koszty pakowania, transportu i magazynowania. Podejmowanie proaktywnych działań, takich jak optymalizacja opakowań ochronnych, może znacznie obniżyć koszty logistyczne. Przeanalizowaliśmy jak się to dzieje.

Dlaczego koszty logistyczne są ważne dla Twojej firmy?

W dzisiejszym złożonym świecie, firmy stają przed szeregiem wyzwań, które mogą szybko i nieoczekiwanie zwiększyć koszty logistyki. Można jednak wymienić 3 główne czynniki, które mają wpływ na koszty logistyczne:

  • Przechowywanie i inwentaryzacja: produkty, które są przechowywane, nie tylko nie są sprzedawane, ale są odpowiedzialne za różne wydatki, od wynajmu powierzchni magazynowej po koszty pracy, podatki i naprawę. Nieodpowiednie stany magazynowe mogą również generować niedobory produktów, co oznacza, że firma traci szanse sprzedaży.
  • Opakowanie: niewłaściwe rozwiązania w zakresie pakowania mogą powodować uszkodzenia towarów i generować kosztowne zwroty od klientów końcowych. Nieodpowiednie konfiguracje opakowań mogą również zajmować zbyt dużo miejsca lub ważyć za dużo a przez to generować dodatkowe wydatki na transport i magazynowanie.
  • Koszty transportu: wynajmowane lub posiadane pojazdy, paliwo i naprawy to najczęstsze koszty związane z transportem.

Mając na uwadze wymienione koszty logistyczne, firmy, które są w stanie obniżyć koszty logistyki w każdym z tych obszarów (nawet te firmy, którym uda się wprowadzić marginalne ulepszenia) będą dysponowały przewagą konkurencyjną.

Może Cię również zainteresować artykuł: Trendy w ochronnych materiałach opakowaniowych

Zmniejszenie kosztów logistycznych: wyzwania

Zarządzanie zapasami i magazynem

Brak dopasowania produkcji do potrzeb rynku to powszechny problem, który uniemożliwia firmom obniżenie kosztów logistycznych. Przechowywanie zbyt wielu produktów jest kosztowne, nie tylko z wyżej wymienionych powodów, ale także dlatego, że niektóre produkty mogą ulec uszkodzeniu, albo może minąć ich okres przydatności i nie zostaną one przez to sprzedane. Jednocześnie brak zapasów sprawia, że ​​firmy tracą szanse sprzedaży.

W celu wyeliminowania tych kosztów firmy mogą zastanowić się nad podjęciem działań takich jak:

  • Używanie cyfrowych modeli prognozowania, aby przewidywać popyt. Dzięki analizie Big Data (która wykracza poza dane historyczne) narzędzia cyfrowe mogą pomóc firmom przewidzieć ich potrzeby w zakresie zapasów. Dzięki tym narzędziom firmy mogą przeglądać istotne informacje, takie jak najlepiej sprzedające się produkty i trendy sprzedaży.                                                            Firmy mogą na przykład obniżyć koszty logistyczne związane z magazynowaniem (personel, maszyny, wynajem powierzchni), jeśli są w stanie przewidzieć okresy, w których popyt na ich produkty jest niższy.
  • Optymalizacja opakowań ochronnych, aby zminimalizować przestrzeń do przechowywania i zapewnić jak najdłuższą ochronę produktów, także w czasie przechowywania.

Zmiana środków transportu

Dzisiejsza złożona gospodarka globalna wymaga, aby produkty podróżowały po całym świecie, często z wykorzystaniem różnych środków transportu. W kontekście wyzwań dla logistyki, oznacza to, że jednostki opakowaniowe będą musiały zostać zoptymalizowane pod kątem przemieszczania się między różnymi rodzajami transportu, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo towarów.

Te zmiany środków transportu mogą ulec pogorszeniu, jeśli zapasy i magazyny nie są dobrze zarządzane. Jak wyjaśniono powyżej: jeśli produkt nie jest dostępny, gdy klient go zamawia, firmy mogą być zmuszone do wyboru nieefektywnych opcji transportu, które zmieniają się w sposób ciągły (z transportu drogowego do transportu lotniczego lub morskiego).

To szybko zwiększa koszty logistyki, a bez odpowiedniego systemu pakowania może również stanowić poważne zagrożenie dla integralności i bezpieczeństwa produktu, co jeszcze bardziej podniosłoby koszty.

 

Total pack system: zmniejsz koszty logistyczne dzięki Knauf Appliances

Właściwy projekt opakowania, który uwzględnia ochronne opakowania piankowe, ochronne materiały opakowaniowe i inne rozwiązania, pomaga firmom obniżyć koszty logistyczne. Ponadto odgrywa kluczową rolę w unikaniu uszkodzeń, kosztów zwrotów i kontroli dystrybucji.

Analiza i zaprojektowanie odpowiedniego opakowania pomaga w redukcji kosztów poprzez następujące działania:

Niższe koszty pakowania, ponieważ wybierane są najbardziej wydajne materiały opakowaniowe.

Przestrzeń transportowa i magazynowa zostaje zoptymalizowana poprzez dopasowanie sposobów pakowania (wypełnienie całej przestrzeni transportowej).

– Zmiana sposobu transportu może zostać przyspieszona poprzez zastosowanie odpowiednich systemów pakowania. Systemy pakowania można zaprojektować tak, aby można je było łatwo przenosić ręcznie lub przy użyciu wózka widłowego. Można je również dostosować do konkretnych tras i środków transportu, przez które będą musiały przejść produkty firmy.

– Odpowiednie rozwiązania w zakresie opakowań gwarantują bezpieczeństwo produktu, zapewniając, że opakowanie i produkt wytrzymają ryzyko związane z obsługą i transportem bez uszkodzeń. To z kolei pomaga firmom obniżyć koszty zwrotu, które powstają, gdy klienci odmawiają przyjęcia produktu, który został uszkodzony podczas transportu.

Analiza zrównoważonego systemu rozwiązań opakowaniowych pozwala firmom obniżyć koszty logistyczne, ponieważ stosowanie energooszczędnych rozwiązań optymalizuje zużycie energii, a także koszty związane z transportem paliwa.

Aby pomóc firmom zoptymalizować ich sposoby pakowania, w Knauf Appliances opracowaliśmy nasz system Total Pack. Jest to złożony system analizy współpracy, który pozwala nam zrozumieć potrzeby każdego projektu i znaleźć odpowiedni system pakowania.

Poprzez 4 etapy (analiza, diagnostyka, testowanie i uruchomienie) oraz korzystając z wiedzy naszego laboratorium IDLab, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom niestandardowe rozwiązania. Jesteśmy w stanie sprawdzić czy spełniają one swoje cele w zakresie redukcji kosztów, jednocześnie tworząc zoptymalizowane, ekonomiczne systemy pakowania.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o tym, jak obniżyć koszty logistyczne dzięki opakowaniom ochronnym.

Szukasz światowej klasy i niezawodnego dostawcy tworzyw sztucznych specjalizującego się w sprzęcie AGD i HVACR? Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top