Ekologiczne rozwiązania opakowaniowe z EPS dla Twojej firmy

Opakowania z EPS od dziesięcioleci cieszą się popularnością ze względu na swoją niezwykłą wszechstronność, właściwości ochronne i opłacalność. Ostatnio materiał ten zaczęto również postrzegać jako alternatywę przyjazną dla środowiska, zwłaszcza od czasu wdrożenia programów recyklingu. Postrzeganie opakowań EPS zmieniło się, ponieważ zrównoważony rozwój jest coraz częściej rozumiany jako złożony proces, który obejmuje materiały na wielu płaszczyznach i wykracza poza uproszczone motto porzuć plastik”.  

Analizujemy zalety opakowań z polistyrenu ekspandowanego oraz ekologiczne możliwości tych rozwiązań. 

Może Cię również zainteresować: Wyzwania związane z opakowaniami przemysłowymi 

Dlaczego warto wybrać rozwiązania opakowaniowe z EPS? 

Usprawnienia logistyczne 

Rozwiązania opakowaniowe z EPS zapewniają efektywne przechowywanie i bezpieczną dostawę. Z jednej strony pomagają usprawnić operacje logistyczne poprzez zwiększenie liczby pełnych ładunków i zmniejszenie kosztów opakowań. Liczbę urządzeń na palecie można zwiększyć o 16%, a wagę opakowania można zmniejszyć o 20%. 

Z drugiej strony, opakowania z EPS oferują nadzwyczajne możliwości ochrony, które minimalizują uszkodzenia towarów, usprawniając w ten sposób logistykę oraz koszty związane z reklamacjami i zwrotami produktów.  

Optymalizacja kosztów 

EPS składa się w 98% z powietrza i w 2% z tworzyw sztucznych. Udowodniliśmy, że w porównaniu z innymi alternatywnymi rozwiązaniami, takimi jak plastik, jego masa jest mniejsza o 62%, a w porównaniu z opakowaniami drewnianymi – o 82%. Przykładowo, waga jednej palety drewnianej odpowiada 8 paletom z EPS. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów transportu.  

Jednocześnie rozwiązania opakowaniowe z EPS pozwalają na redukcję ilości użytych materiałów, co z kolei oznacza minimalizację wydatków, ponieważ zmniejsza się bezpośredni koszt zakupu surowców. Ta redukcja jest wynikiem zastosowania zoptymalizowanych i niestandardowych rozwiązań opakowaniowych. 

Opakowania z polistyrenu ekspandowanego: tworzywo sztuczne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju 

EPS to materiał, który w 100% nadaje się do recyklingu, jest nietoksyczny i składa się w 98% z powietrza. Pozwala to na wdrożenie systemu gospodarki cyrkulacyjnej, co przyczynia się do zwiększenia ekologiczności tego materiału. Należy wziąć pod uwagę, że proces recyklingu opakowań z EPS wymaga 91% mniej zasobów niż recykling papieru.  

Gdzie są składowane odpady EPS? 

Istnieje kilka możliwości postępowania z odpadami EPS. Dla użytkowników końcowych zwykle wystarczające są zwykłe pojemniki na tworzywa sztuczne i lokalne zakłady utylizacji odpadów, zwłaszcza tam, gdzie zostały wdrożone zakłady przetwarzania styropianu. Lokalne przedsiębiorstwa powinny przestrzegać obowiązujących norm gospodarki odpadami.  

Jednocześnie firma Knauf Appliances współpracuje ze swoimi klientami w celu stworzenia połączeń między systemami zbiórki odpadów a centrami recyklingu 

Procesy mechaniczne recyklingu EPS 

Istnieje kilka procesów mechanicznych umożliwiających recykling odpadów EPS: 

  • Jeżeli EPS jest czysty i w dobrym stanie, najlepiej jest go pokruszyć, a następnie zmieszać z surowcami, tak aby można było wyprodukować nowe wyroby z tego materiału. Tak jest w przypadku materiałów izolacyjnych z recyklingu w budownictwie, betonu lekkiego, a nawet kompostu; 
  • Brykietowanie EPS pozwala na uzyskanie bardziej zwartego polistyrenu, który można wykorzystać do produkcji energii. W rzeczywistości z 1 kg odpadów styropianowych można uzyskać 13 litrów paliwa; 
  • Topienie pomaga rozdrobnić EPS i przekształcić go w nowe materiały, takie jak XPS, który z kolei jest wykorzystywany do izolowania paneli, tablic i innych elementów budowlanych. 

Chemiczny recykling EPS 

W wyniku chemicznego recyklingu styropianu uzyskuje się bardzo czysty polistyren. Oznacza to obróbkę EPS na poziomie molekularnym, eliminację zanieczyszczeń i zachowanie właściwości wszystkich polimerów. 

Może zainteresują Cię również: Wszystko, co musisz wiedzieć o recyklingu EPS  

Nowe materiały o mniejszym wpływie na środowisko: alternatywy dla rozwiązań opakowaniowych z EPS  

NEOPS® 

NEOPS® to bioplastik, który nie jest pozyskiwany z paliw kopalnych, lecz ze źródeł roślinnych (takich jak: soja, pszenica, zboża i odpady, a także gałęzie i liście drzew – wszystkie pochodzenia nierolniczego). Ten innowacyjny materiał spełnia kryteria bilansu biomasy i uzyskał certyfikat REDcert² (nowy standard zrównoważonej produkcji biomasy).  

NEOPS® ma takie same właściwości jak EPS i w 100% nadaje się do recyklingu, a także zmniejsza emisję CO2 w procesie produkcji o 30% w porównaniu z tradycyjnym polistyrenem.  

CELOOPS® 

CELOOPS® to ekspandowana żywica plastikowa pochodząca z recyklingu tworzyw sztucznych pozyskanych od konsumentów, której głównym składem chemicznym jest styren. Ta innowacja materiałowa pozwala ograniczyć zużycie surowców kopalnych i tchnąć nowe życie w tworzywa sztuczne, stanowiąc część ekosystemu gospodarki cyrkulacyjnej, który generuje również bardzo niski ślad węglowy. 

CELOOPS® posiada również certyfikat REDcert² potwierdzający zgodność z nowym standardem dotyczącym biomasy i może być poddawany przetworzeniu przy wykorzystaniu istniejących kanałów recyklingu oraz lokalnych zakładów utylizacji odpadów. Jednocześnie materiał ten posiada właściwości podobne do opakowań z EPS, takie jak lekkość, izolacja termiczna, amortyzacja wstrząsów, nieprzepuszczalność, odporność mechaniczna, izolacja akustyczna i odporność chemiczna. 

rEPS 

Rozwiązania opakowaniowe z recyklingowanego EPS (rEPS) przyczyniają się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. W Knauf Appliances zobowiązaliśmy się dążyć do tego niezwykle ważnego dla środowiska celu. Z tego powodu stworzyliśmy program Knauf Circular®, który gwarantuje, że odpady EPS zostaną przekształcone w nowe produkty. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach opakowaniowych z EPS, ich zaletach i dlaczego są one przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem, które może pomóc Twojej firmie w osiągnięciu celów środowiskowych? Pobierz nasz bezpłatny e-book, aby uzyskać więcej informacji.  

Scroll to Top