Eco-design opakowań: co to jest i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie

Zmiany w zwyczajach konsumentów oraz w ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym sprawiły, że eco-design opakowań stał się jednym z najważniejszych trendów w dziedzinie pakowania. Z uwagi na to, że zrównoważony rozwój staje się kluczową decyzją strategiczną w różnych branżach, opakowania ekologiczne są obecnie jednym z najważniejszych sposobów, w jaki firmy mogą pokazać swoje zaangażowanie w działalność proekologiczną.  

Dziś eco-design opakowań nie jest już postrzegany jako utrudnienie, a wręcz przeciwnie, jego wdrożenie przynosi zdecydowaną przewagę nad konkurencją. Analizujemy, dlaczego tak się dzieje. 

Czym jest eco-design opakowań? 

Eco-design opakowań to proces projektowania systemu, który jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pomimo że jest to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele działań, jego ostateczny cel jest jasny: zagwarantować, że produkt nie szkodzi środowisku. 

Firma, która dąży do wprowadzenia ekologicznych opakowań, będzie musiała przyjrzeć się szerokiemu zakresowi swoich procesów: od produkcji i zużycia energii do pozyskiwania surowców, transportu oraz możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania 

Przekłada się to na szereg działań związanych z opakowaniami:  

 • przeprojektowanie w celu zmniejszenia ilości materiałów opakowaniowych przy zachowaniu ich wszystkich właściwości i specyfikacji, co ma wpływ na optymalizację przestrzeni transportowej, a w efekcie końcowym na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla; 
 • wykorzystanie materiałów z recyklingu; 
 • stosowanie zrównoważonych materiałów pochodzenia roślinnego. Te alternatywne rozwiązania nie są same w sobie bardziej zrównoważone i muszą być sprawdzane także na poziomie produkcji (na przykład firmy muszą upewnić się, że surowce są pozyskiwane w sposób przyjazny dla środowiska, wykorzystują odpady żywnościowe i nie zagrażają obszarom chronionym); 
 • stosowanie opakowań wielokrotnego użytku. 

Może zainteresują Cię również: Ewolucja i trendy opakowań AGD 

Dlaczego opakowania ekologiczne są istotne dla Twojej firmy? 

Wdrożenie procesu eco-designu opakowań przekłada się na zmniejszenie śladu węglowego przedsiębiorstwa (czyli redukcję ilości dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery). W dzisiejszym kontekście oznacza to przewagę nad konkurencją na wiele sposobów:  

 • Budowanie marki i większe zyski: według badania przeprowadzonego przez firmę McKinsey, ponad 70% klientów jest skłonnych zapłacić więcej za produkty, w których zastosowano ekologiczne opakowanie. Ponieważ konsumenci coraz częściej postrzegają ochronę środowiska jako ważną kwestię, marki, które stosują praktyki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, przyciągają więcej klientów. Przykładowo, 87% konsumentów w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że jest bardziej skłonnych kupować od marek zaangażowanych w działania proekologiczne. 

Dane te podkreślają znaczenie ekologicznych opakowań, co z kolei zostało już dostrzeżone przez marki: 90% dyrektorów generalnych uważa, że przyjęcie zrównoważonej polityki jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. 

 • Przestrzeganie nowych przepisów. Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne są wprowadzane w życie, aby skłonić firmy do stosowania modeli gospodarki obiegowej. Wprowadzenie eco-designu opakowań pozwala firmom spełniać wymogi tych nowych rozporządzeń. 
 • Optymalizacja kosztów: w poszukiwaniu bardziej zrównoważonych opcji, w procesie eco-designu opakowań zazwyczaj zmniejsza się ilość stosowanych materiałów. To z kolei przekłada się na niższe wydatki na surowce, a także na obniżenie kosztów transportu i magazynowania, ponieważ zredukowana jest waga i powierzchnia opakowania. 

Expanded foam packaging eco design

Jak firma Knauf Appliances projektuje ekologiczne opakowania? 

Firma Knauf Appliances zobowiązała się do traktowania kwestii zrównoważonego rozwoju w sposób priorytetowy, pomagając naszym klientom w znalezieniu opakowań przyjaznych dla środowiska i jednocześnie oszczędnych. 

W tym celu opracowaliśmy metody eco-designu opakowań oraz szereg materiałów opakowaniowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju:

1. Proces eco-designu opakowań

 

W Knauf Industries dbamy o to, by na każdym etapie naszych przedsięwzięć uwzględniany był eco-design. W tym celu wykorzystujemy metodologię opartą na sześciu aspektach:  

 • integracja wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych udziałowców związanych z produktem; 
 • zapoznanie się z preferencjami i potrzebami konsumentów; 
 • analiza całego systemu produkcyjnego w celu uniknięcia wpływu na środowisko; 
 • optymalizacja masy lub objętości dla określonej wartości użytkowej produktu; 
 • optymalizacja wykorzystania zasobów i procesów podczas produkcji; 
 • uwzględnienie cyklu życia produktu. 

Po ustaleniu solidnych podstaw postępujemy krok po kroku, wykorzystując IDlab wspomnianą metodologię.  

Naszym celem jest wykorzystanie naszej wiedzy i doświadczenia do wyboru materiałów o jak najmniejszym wpływie na środowisko, tym samym nie rezygnując z wymaganych parametrów technicznych. Ponadto optymalizujemy projekt opakowania i ilość użytego materiału, promując rozwiązania jednomateriałowe. 

2. Materiały do produkcji opakowań ekologicznych 

 

EPP: polipropylen ekspandowany to godny zaufania i dobrze sprawdzony materiał o 98% zawartości powietrza, wykorzystywany w wielu zastosowaniach przemysłowych. 

Jest to niezwykle wszechstronna pianka, która oferuje szereg wyjątkowych właściwości, dzięki którym można ją uznać za rozwiązanie przyjazne dla środowiska: 

 • lekkość; 
 • doskonałe parametry mechaniczne i właściwości ochronne; 
 • izolacja termiczna; 
 • możliwość całkowitego recyklingu; 
 • pozwala na tworzenie opakowań wielokrotnego użytku. 

EPS: polistyren ekspandowany to tworzywo sztuczne składające się w 98% z powietrza, które posiada wiele cech EPP: 

 • Jest to wyjątkowo lekki materiał. Zapewnia 62% redukcję wagi w porównaniu z innymi alternatywnymi rozwiązaniami, takimi jak tworzywa sztuczne, i 82% w stosunku do opakowań drewnianych; 
 • Doskonale amortyzuje wstrząsy, zapewniając ochronę i bezpieczeństwo opakowania; 
 • W 100% nadaje się do recyklingu, co oznacza, że jest bardziej zrównoważony pod względem emisji dwutlenku węgla niż inne materiały pochodzenia kopalnego, a nawet niektóre pochodzenia roślinnego.  

Może Cię również zainteresować: Wszystko, co musisz wiedzieć o recyklingu EPS 

 • NEOPS®: materiał pochodzenia biologicznego, opracowany przez Knauf Industries. Wytwarzany jest z rozszerzalnej żywicy plastikowej pochodzącej z biomasy roślinnej, pozyskiwanej w sposób przyjazny dla środowiska (ze zbóż i odpadów, jak również z gałęzi i liści drzew, wszystkie pochodzenia pozarolniczego). 

Jednocześnie NEOPS® ma takie same właściwości jak EPS i w 100% nadaje się do recyklingu, a także zmniejsza emisję CO2 w procesie produkcji o 30% w porównaniu z tradycyjnym polistyrenem EPS.  

NEOPS® jest certyfikowany przez nowy standard biomasy REDcert². 

 • CELOOPS®: rozszerzalna żywica z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, której podstawowym składnikiem chemicznym jest styren. Przyczynia się ona do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych, zapewniając produktom bardzo niski ślad węglowy. 
 • CELOOPS® posiada również certyfikat nowego standardu biomasy REDcert² i może być poddawany recyklingowi z wykorzystaniem wszelkich istniejących kanałów recyklingu i lokalnych zakładów utylizacji odpadów. Jednocześnie materiał ten posiada właściwości podobne do opakowań z EPS. 

Opakowania ekologiczne: gospodarka obiegowa, recykling i zrównoważony rozwój 

Eco-design opakowań musi obejmować nie tylko etapy produkcji, ale także to, co dzieje się po zakończeniu cyklu życia produktu. Knauf Circular® to inicjatywa, która świadczy o naszym zaangażowaniu w recykling produktów z EPS. Opracowując ten program, współpracujemy z różnymi sektorami, które wykorzystują opakowania z EPS – firmami przemysłowymi, sektorem detalicznym, wykonawcami izolacji, centrami recyklingu itp. – w celu zapewnienia im możliwości odbioru odpadów opakowaniowych z EPS na miejscu. 

Daje to wszystkim użytkownikom gwarancję, że ich odpady polistyrenowe zostaną poddane recyklingowi w ramach odpowiedzialnego programu i wykorzystane w nowych produktach z EPS, tworząc model gospodarki okrężnej, który pomaga pozycjonować polistyren jako materiał zrównoważony. Program ten daje zatem nowe życie odpadom styropianowym. 

Ponadto firma Knauf zapewnia, że proces recyklingu EPS odbywa się w sposób odpowiedzialny i obejmuje następujące cztery etapy: 

 • Przede wszystkim EPS musi być oddzielony od innych materiałów, ponieważ będzie przetwarzany samodzielnie. Można go gromadzić tylko z PS, ponieważ są one zbudowane z tych samych cząsteczek; 
 • EPS jest następnie transportowany do określonych zakładów przetwórczych; 
 • Systemy takie jak maszyny do prasowania EPS pozwalają firmom na optymalizację przestrzeni, zmniejszając objętość kawałków EPS;  
 • Równocześnie zagęszczarki EPS umożliwiają przetwarzanie i recykling odpadów polistyrenowych. W tym celu zgniatają EPS na drobne kawałki, a następnie je topią. Celem jest zmniejszenie objętości elementów i wytworzenie cegiełek EPS, które można łatwo transportować do nowych zakładów, gdzie mogą zostać wykorzystane do produkcji nowych wyrobów. 

Jeśli chcesz, aby Twoja firma była bardziej przyjazna środowisku i zmniejszyła swój ślad węglowy, skontaktuj się z nami. 

Scroll to Top